Språklig ekonomi

Kan ditt språk påverka din förmåga att spara för framtiden?

I detta TED-tal pratar Keith Chen om hans efterforskningar i varför olika länder och folkslag med liknande ekonomiska förutsättningar har så olika sparningsbeteenden. Svaret finns i det inhemska språkets utformning.

Efter att ha gått igenom många datauppsättningar med miljontals uppgifter om individuella hushålls sparbeteenden – tillsammans med ett antal märkliga hälsoprestationsmått som greppstyrka och gånghastighet – fann jag att språk som ålägger talare att grammatiskt separera framtiden från nutiden leder dem till att investera mindre i framtiden.

Ett väldigt intressant tal om lingvistik och global ekonomi. För lite mer information om hans forskning kan du läsa den i artikelform här: http://blog.ted.com/2013/02/19/saving-for-a-rainy-day-keith-chen-on-language-that-forecasts-weather-and-behavior/

Läs också:

Om kassasystem och kassaregister:
http://www.cash-it.se/
Fakta om ekonomi på GU:
http://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/ekonomifakta/