Var kreativ – hitta på nya ord!

Det finns egentligen inga regler för språk. Hur man än väljer att titta på det så är ord, fraser, satser och meningar bara en serie ljud vi skapar med våra språkorgan. Vi har vissa principer för språket som finns till för att göra det lättare att förstå varandra; stavning, uttal och grammatik kan visa var ett ord kommer ifrån, vilken funktion det symboliserar och informera oss om saker som vad, var, när, hur och/eller hur många som avsändaren egentligen åsyftar.

Språket skapas alltså på nytt varje dag i interaktioner mellan människor. Ändå verkar det som om det som om man lätt möter motstånd när man försöker förändra det. Det är till exempel inte lika stor uppmuntran för att vara kreativ med att hitta på nya ord som det är att vara kreativ och måla en tavla, eller vara kreativ och skriva musik. Och det är det som är ämnet i Detta TED-tal från Erin McKean.

Erin McKean är en lexikograf och medgrundare till Reverb Technologies som har skapat onlineordboken Wordnik. Tjänsten fungerar som en vanlig ordlista, med den största skillnaden att den uppmuntrar användare att skicka in nya ord, eller nya sätt att använda gamla ord. Detta skapar en ordbok med ständigt skiftande innehåll och definitioner, precis som språket används i verkligheten.

I det här talet uppmuntrar hon sin publik att börja hitta på ord, och avslöjar några tekniska hemligheter som gör det enkelt för vemsomhelst att bli en regelrätt ordsmed. Några av teknikern är:

Var en ordtjuv – Språket utvecklas hela tiden av influenser från andra språk. Ser eller hör du ett ord som du gillar på ett annat språk är det bara att stjäla det och börja använda det i ditt eget.

Sammansättningar – Vi har väldigt många och lösa regler för sammansatta ord i svenskan. Det handlar helt enkelt om att ta två existerande ord och foga samman dem för att skapa ett nytt.

Verbifiera – Ta ett ord och förvandla det till ett verb. Det går bra med nästan vilket ord som helst, och för med sig betydelse från ett substantiv eller adjektiv och gör det till en händelse.

För mer språk på TED, klicka här: Kan ditt språk påverka din förmåga att spara för framtiden?